"SPRING" Aquatic Garden, Under 28-L category Hong Te Syu Ji’an Township, Hualien County Taiwan, R.O.C.